ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დაიწყო სასწავლო კურსი „საჯარო ფინანსების მართვა“. პროგრამა შემუშავდა აკადემიასა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მმართველობის ქვეშ არსებულ სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში.
 
აკადემიაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ნიდერლანდების სამეფოს ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში გაიხსნა სემინარი: „საბიუჯეტო პროცესში მხარჯავი დაწესებულებების როლის გაძლიერება“.
 

Close X   გაეცანი ყველა სიახლეს!
შემოგვიერთდი Facebook-ის გვერდზე

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია