ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ინფრასტუქტურა

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში სასწავლო პროგრამები მაღალსტანდარტულ და კომფორტულ გარემოში ტარდება

აკადემიის სასწავლო კომპლექსი - ეს არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო ბაზა, რომელსაც არ აქვს ანალოგი საქართველოში. კომპლექსი დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკისა და სხვა დონორი ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში.

 

 


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია