ვებგვერდი განახლების პროცესშია

დაგეგმილი
 ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 

 

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია მუშაობს ელექტრონული ბიბლიოთეკის პროექტზე.
აკადემიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა იქნება ხელმისაწვდომი დაინტერესებული პირებითვის და მაქსიმალურად მოსახერხებელი მომხმარებლებისთვის. აქ შეძლებთ მოიძიოთ თქვენთვის საჭირო თემატური ლიტერატურა.

 
დისტანციური სწავლება
 

 

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიზანია აკადემიის სასწავლო პროგრამები იყოს ეფექტური, მოქნილი და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. ამ მიზნის მისაღწევად აკადემია აქტიურად მუშაობს დისტანციური სწავლების სისტემის დანერგვაზე.
 

პროექტი ახლო მომავალში ამოქმედდება.

 

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია