ვებგვერდი განახლების პროცესშია

კონტაქტი

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
   ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №10
     
ელ.ფოსტა: academy@mof.ge  
     
     
   
     
     
     

 


 
       
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი
ანა მარგიანი
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი 
სალომე ღლონტი
ტელ.: (+995 32) 2 26 10 26 (1122) ტელ.: (+995 32) (+995 32) 2 26 10 26 (1115)
ელ.ფოსტა: a.margiani@mof.ge ელ.ფოსტა: s.ghlonti@mof.ge
       
 
       
სასწავლო პროგრამების მართვის მენეჯერი
მარიამ ხვიჩია
პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი
ეკატერინე გოგელაშვილი
ტელ.: (+995 32) 2 26 10 26 (1116) ტელ.: (+995 32) 2 26 10 26 (1135)
ელ.ფოსტა: m.khvichia@mof.ge ელ.ფოსტა: e.gogelashvili mof.ge

 


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია