ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ISO 9001:2008

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ხარისხის მართვის საერთაშორისო სერტიფიკატის

ISO 9001:2008-ის მფლობელი გახდა

აკადემიაში ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და მისი მოთხოვნების დანერგვა გულისხმობს ორგანზიაციის სერვისებისა და სასწავლო პროგრამების ხარისხის მუდმივ კონტროლს, სამუშაო პროცესებისა და რესურსების ეფექტურობის ზრდას. ფინანსთა სამინისტროს აკადემია მუდმივად ზრუნავს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. 

http://register.saiglobal.com/


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია