რას გთავაზობთ

ანგარიშების წერა და საქმიანი კორესპონდენცია ინგლისურ ენაზე

ამჟამად კურსი მიუწვდომელია!

 

კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს საქმიანი კომუნიკაციის თავისებურებები.

  • ოფიციალური და არაოფიციალური მიმოწერა და მათ შორის არსებული განსხვავებები
  • ოფიციალური წერილის სტრუქტურა
  • ოფიციალური წერილებისა და ანგარიშებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა
  • ანგარიშების სტრუქტურა და თავისებურებები

 

  • პირები, რომლებსაც უწევთ ანგარიშების წერა და სამქიანი მიმოწერა ინგლისურ ენაზე.