რას გთავაზობთ

ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები

კურსის მიზანია, ტრენინგის მონაწილეებმა გაიუმჯობესონ მომხმარებლებთან ურთიერთობის უნარი და შეძლონ მომხმარებლებში სერვისისადმი კმაყოფილების გაზრდა. კურსი დაეხმარება მონაწილეებს უკეთესს თვით-ანალიზში და რთულ მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში. 

 

 

 • კომპლექსური მომსახურება
 • მომსახურების ეტაპების მიმოხილვა  
 • საკუთარი მომსახურების შეფასება
 • საქართველოში ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების განხილვა
 • ქეისები
 • კეთილგანწყობის მოპოვების სწრაფი ფაქტორები
 • შთაბეჭდილების ეფექტი
 • პოზიტიურილექსიკა
 • კეთილგანწყობილი ხმა
 • სწორად მოთხოვნილების გამოვლენა, კითხვები
 • აქტიური მოსმენა, რთული მომხმარებელი
 • კონტაქტის დახურვის ელემენტები
 • წინა ხაზის თანამშრომლებისთვის, მათთვის ვისაც აქტიურად აქვს მომხმარებლებთან კომუნიკაცია.