რას გთავაზობთ

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის IFRS For SME

კურსის მიზანია, დაინტერესებული მსმენელები დაეუფლონ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას მსს ფასს შესაბამისად.

 

  • კურსი აწყობილია  მსს ფასს განყოფილებების შესაბამისად და შედგება 35 განყოფილებისგან
  • მე-2 და მე-3 კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრები
  • ფინანსური მენეჯერების
  • საგადასახადო კონსულტანტები