რას გთავაზობთ

გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები

კურსი მიზნად ისახავს აამაღლოს ცნობიერება გენდერული თანასწორობის და ქალა უფლებების საკითხებზე. ასევე, გთავაზობთ გაეცნოთ ადამიანის უფლებების სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც ემსახურება მსოფლიოში გენდერული თანასწორობის მიღწევას.

გენდერის ძირითადი ცნებები და შემადგენელი ნაწილები

  • სქესი, გენდერი, გენდერული იდენტობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული ნორმები და სოციალიზაცია, სტერეოტიპები

გენდერული ნიშნით ძალადობა და დისკრიმინაცია 

  • გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა, დაცვისა და დახმარების სერვისები, არსებული სტატისტიკა

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 

  • შრომის გენდერული განაწილება, არა ანაზღაურებადი შრომა, მიგრაციის ფემინიზაცია, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების სტრატეგიები

 

  • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი