რას გთავაზობთ

პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა ინგლისურ ენაზე

კურსის მთავარი მიზანია, მსმენელებში პრეზენტაციის უნარების განვითარება. 

 

  • პრეზენტაციის მიზანი
  • პრეზენტაციის სახეები
  • პრეზენტაციის სტრუქტურა
  • არავერბალური კომუნიკაციის როლი
  • როგორ გავხადოთ პრეზენტაცია მეტად დასამახსოვრებელი

 

პირები, რომლებსაც უწევთ აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, ასევე მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს გაიუმჯობესოს პრეზენტაციის უნარები.