რას გთავაზობთ

ტრენერთა ტრენინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით

ტერნერთა მიერ ტრენინგის დაგეგმვისა და განხორციელების თანამედროვე მეთოდიკის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა.

 • ტრენერის კომპეტენციები
 • აღქმის პირამიდა
 • პრობლემური მონაწილეები
 • სამი ოქროს წესი
 • ინტერაქციის მოდელიინსტუქციის გაცემის ხელოვნება
 • მონიტორინგის ხელოვნება
 • უკუგების ხელოვნება
 • აუდიტორიის მოწყობა
 • ტრენინგის დაგეგმვა
 • CELTA მოდელი
 • ტრენინგის შესავალი
 • მასალის შეტანა
 • ჯიგსო
 • მართული აღმოჩენა
 • დიქტოგლოსი
 • პრეზენტაცია
 • კონტროლირებული პრაქტიკა
 • ნახევრადთავისუფალი/თავისუფალი პრაქტიკა
 • ტრენინგის შეფასება
 • ტრენინგის პრაქტიკული ნაწილი

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის პოტენციური ტრენერები, თანამშრომლები და საზოგადოების ის ნაწილი რომელიც გეგმავს სატრენინგო სფეროში მოღვაწეობას. ასევე ტრენინგი სასარგებლოა ყველა იმ ადამიანისთვის რომელსაც სურს კომუნიკაციისა უნარების დახვეწა.