ჩვენ შესახებ

David Gamkrelidze

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

Financial reporting, analysis, management; Financial Modeling in Excel / Ms. Excel course; Data collection, processing and analysis using Excel.


განათლება:

Higher.სამუშაო გამოცდილება:

From 2012 to present: Trainer of the Academy of the Ministry of Finance