ჩვენ შესახებ

Piqria Tatarashvili

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

Performance appraisal system.


განათლება:

Higher.სამუშაო გამოცდილება:

From 2014 to present: Trainer of the Academy of the Ministry of Finance