ჩვენ შესახებ

Kakha Uriadmkopeli

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • General Administrative Code
  • Legal and ethical standards in public services
  • Legal writing


განათლება:

Doctor of Law.სამუშაო გამოცდილება:

From 02/2011 to present: Associate Professor, Georgian-American University (Lectures in Administrative Law and Civic Education); 10/2011 - present: Georgian Foundation for Strategic and International Studies (Periodic Trainings for Public Servants in Administrative Law); 04/2014 - till today: Founder and Board Member of the Association of Civic Education Lecturers (Periodic Project Manager (to support the strengthening of civic education in Georgia)); 09/2014 to present: Trainer of the Academy of the Ministry of Finance (periodic trainings for civil servants on administrative law); 09/2014 - present: Invited Lecturer at Ilia State University (Lectures in Administrative Law); 02/2015 - present: Invited Lecturer at the Georgian Institute of Public Affairs (Lectures in Administrative Law).