საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 07.02.2018
2017 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 26.04.2017
2016 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 20.02.2017
2016 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 27.04.2016
2015 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 27.07.2015
2015 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2015
2014 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 16.07.2014
2014 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2014
საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანდების შესახებ ინფორმაცია 31.12.2013
2018 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2018
2018 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 30.01.2019
2019 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 1 კვარტალი 25.04.2019
2019 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2019
2019 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2019
2019 წელი, ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ 4 კვარტალი 22.01.2020