აკადემიის მისია

აკადემიის მისია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მისიაა საზოგადოების უზრუნველყოფა მაღალი ხარისხის სასერტიფიკატო და ტრენინგპროგრამებით, ადამიანური რესურსის პროფესიონალიზმის დონის ამაღლების და კომპეტენციების გაძლიერების მიზნით.

აკადემიის გეგმაა წვლილი შეიტანოს საზოგადოების ეკონომიკურ წინსვლაში და იყოს სამაგალითო კორპორატიული მოქალაქე ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე. აკადემიის მიზანია დაააკმაყოფილოს საქართველოში არსებული საჭიროებები პროფესიული ცოდნის, უნარებისა და განვითარების მხრივ, მისი მომხმარებლების, თანამშრომლების თუ საზოგადოებისთვის სასარგებლო და ღირებული ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და გავრცელების გზით.