ჩვენ შესახებ

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- საჯარო პოლიტიკა, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

დოქტორი

09.2012 - 07.2017

The University College London (UCL), United Kingdom - პოლიტიკის მეცნიერება, პოლიტიკა, თავდაცვა და ინტეგრაცია

მაგისტრი

09.2010 - 09.2011 

გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom - პოლიტიკის მეცნიერება, პოლიტოლოგია

ბაკალავრი

09.2007 - 07.2010 

გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom - LLb იურიდიული

ბაკალავრი

09.2006 - 07.2007

გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom -  საერთაშორისო ურთიერთობები, მოსამზადებელი კურსი კოლეჯი

09.2005 - 06.2006

 

საქმიანობა

ასოცირებული პროფესორი, ალტერბრიჯის უნივერსიტეტი

10.2022

მოსამზადებელი ფაკულტეტის დეკანი; ლექტორი; ასოცირებული პროფესორი;

პროექტების ხელმძვანელი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი,

10.2016 - 08.2018

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სტრატეგიული ჯგუფის უფროსი, საქართველოს განვითარების ფონდი

01.2016 - 11.2016

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სამსახურის უფროსი, ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

12.2014 - 12.2015

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

11.2012 01.2015

მთავარი პოლიტიკური ანალიტიკოსის თანაშემწე, OSCE/ODIHR

08.2012 - 10.2013

დირექტორის თანაშემწე, საჯარო სამსახურის ბიურო

04.2012 - 08.2012

პროექტების მენეჯმენტის ოფისის კოორდინატორი, გრინვიჩის საბჭო (ლონდონი)

09.2011 – 03.2012

 

კვალიფიკაცია

PMP სერტიფიცირებული

11.2021

ენები

ქართული
ინგლისური 
რუსული