აკადემიის ხედვა

აკადემიის ხედვა

  • ჩვენ ვართ სიახლეებზე ორიენტირებული ორგანიზაცია საგანმანათლებლო სფეროში, რომელიც უზრუნველყოფს მოთხოვნებზე მორგებულ პროექტებს, მათ შორის, სასწავლო  ტრენინგკურსებსა და პროგრამებს.
  • ჩვენ მხარს ვუჭერთ, როგორც ინდივიდებს, ისე ორგანიზაციებს წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე.
  • ჩვენი აქტივობები   შედეგზე ორიენტირებულია და მუდმივად ამართლებს  მიზანს.
  • ჩვენ ვაფასებთ და ვზრდით ჩვენს ტრენინგკურსებში მონაწილეების  ცოდნასა და უნარებს და ვზრუნავთ მათ პროფესიულ განვითარებაზე. ჩვენ დამატებით ღირებულებას ვძენთ ჩვენს ტრენინგკურსებში მონაწილეების ცოდნასა და უნარებს მათი პროფესიული განვითარების გზაზე.
  • თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და ციფრული მიდგომების ჩვენეული კომბინაცია  პრაქტიკულ და ხელშესახებ შედეგებს იძლევა.