აკადემიის ხედვა

აკადემიის ხედვა

აკადემიის ხედვაა, ცოდნის ბაზარზე ოპერირებდეს, როგორც მოქნილი საგანმანათლებლო ტრენინგებისა და პროგრამების უზუნველმყოფი ერთგული პიონერი, იყოს ცნობადი როგორც ადგილობრივ, ისე რეგიონალურ დონეზე. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად აკადემია სახელმწიფო ინსტიტუციებსა თუ კერძო სექტორს შესთავაზებს მათ საჭიროებებზე მორგებულ და შედეგზე ორიენტირებულ, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის, მაღალი ხარისხის მომსახურებას, თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და ციფრული მიდგომების გათვალისწინებით, რაც ფინანსურად და ეკონომიკურად განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბების საფუძველია.