აკადემიის ხედვა

აკადემიის ხედვა

ჩვენი ხედვაა, გავხდეთ ცნობადი როგორც ადგილობრივ, ისე რეგიონალურ დონეზე, რისთვისაც სახელმწიფო ინსტიტუციებსა თუ კერძო სექტორს შევთავაზებთ მათ საჭიროებებზე მორგებულ და შედეგზე ორიენტირებულ, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მაღალი ხარისხის მომსახურებას, რაც ფინანსურად და ეკონომიკურად განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბების საწინდარია.