ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გთავაზობთ:

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გთავაზობთ:

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია  მაღალკვალიფიციურ სატრენინგო მომსახურებას სთავაზობს, როგორც ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებს, ასევე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.


აკადემიის ძირითადი პროგრამების მიმართულებებია:

ასევე, აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ახალი კადრების შერჩევას პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების მეშვეობით.

დონორთა მხარდაჭერით, აკადემია ყოველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური დასაქმების ხელშეყობას, საზოგადოების სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.