ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გთავაზობთ:

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გთავაზობთ:

სატრენინგო მომსახურებას, როგორც ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებს ასევე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.


აკადემიის ძირითადი პროგრამების მიმართულებებია:

აკადემია ასევე უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ახალი კადრების შერჩევას პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების მეშვეობით.
დონორთა მხარდაჭერით აკადემია ყოველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური დასაქმების ხელშეყობას, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.

სოციალური პროექტების ძირითადი მიმართულებებია:

აკადემია ასევე უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ახალი კადრების შერჩევას პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების მეშვეობით.
დონორთა მხარდაჭერით აკადემია ყოველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური დასაქმების ხელშეყობას, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.