ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

დირექტორის მოადგილე

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ეკატერინე გოგელაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

ანა მარგიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

თამთა ყაველაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

სალომე ღლონტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

მიხეილ ცხოვრებაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

თამარ პირტახია

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

მარიამ ვარდოშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი