ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

დირექტორის მოადგილე

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ეკატერინე გოგელაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

მარიამ ხვიჩია

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

ანა მარგიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

თამთა ყაველაშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი

თამარ პირტახია

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ ვარდოშვილი

ტესტირებებისა და შეფასებების კოორდინატორი

გოჩა მოსაშვილი

პროექტების მართვის კოორდინატორი