ჩვენ შესახებ

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

D.Demurashvili@mof.ge

განათლება

ეკონომისტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, კონტროლი და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

09.1989 - 06.1994

საქმიანობა

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

06.2014 - დღემდე

ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი/ფინანსური მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

01.2014 - 05.2014

ფინანსური და მატერიალურ ტექნიკნური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სსიპ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“,

07.2011 - 10.2012

დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ საკითხებში, სსიპ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

07.2011 - 04.2013

ეკონომისტი, სსიპ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

06.2010 - 06.2011

მოლარე ხაზინადარი, სსიპ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 10.2006 - 09.2010

მთავარი ბუღალტერი, შპს დერმატო-ვენეროლოგი

02.2005 - 07.2006

მთავარი მენეჯერი, სს საფოსტო ბანკი

06.2002 - 12.2004

ბუღალტერ-ოპერატორი, სს საფოსტო ბანკი

06.1998 - 04.2002

მოლარე, სს საფოსტო ბანკი

10.1997 - 07.1998

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული

რუსული