ჩვენ შესახებ

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

D.Demurashvili@mof.ge

განათლება

გორის სასწავლო უნივერსიტეტი - საბუღალტრო აღრიცხვა, კონტროლი და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი

ეკონომისტი - ბაკალავრი

09.1989 - 06.1994

 

საქმიანობა

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ადმინისტრაციული სამსახური

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

06.2014 - დღემდე

სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი/ფინანსური მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი

01.2014 - 05.2014

სსიპ - თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - ფინანსური და მატერიალურ ტექნიკნური უზრუნველყოფის სამსახური

სამსახურის უფროსი

07.2011 - 10.2012 

სსიპ - თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ საკითხებში

07.2011 - 04.2013

სსიპ - თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

ეკონომისტი

06.2010 - 06.2011

სსიპ - თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

მოლარე ხაზინადარი

10.2006 - 09.2010

შპს "დერმატო-ვენეროლოგი"

მთავარი ბუღალტერი

02.2005 - 07.2006

სს - საფოსტო ბანკი

მთავარი მენეჯერი

06.2002 - 12.2004

სს - საფოსტო ბანკი

ბუღალტერ-ოპერატორი

06.1998 - 04.2002

 

 

 

 

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

რუსული - თავისუფლად

ინგლისური - კარგად