ჩვენ შესახებ

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ელ. ფოსტა

E.Esadze@mof.ge

განათლება

თბილისის საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტი - ურიდიულ-ეკონომიკური ფაკულტეტი

ეკონომისტის ბაკალავრი

2001 - 2005

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია

1995 - 1997

 

საქმიანობა

სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ადმინისტრაციული სამსახური

ლოჯისტიკის მენეჯერი

2011 - დღემდე

სსიპ - შემოსავლების სამსახური

მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების სპეციალისტი

01.2011 - 04.2011

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ადმინისტრაციული სამსახური

მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების სპეციალისტი

07.2010 - 01.2011

სასწავლო ცენტრი  ,,ევგენი ესაძე” - ცენტრის ხელმძღვანელი

დაპედაგოგი

02.2009 - 07.2010

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი

საბაჟო-გამშვები პუნქტი ,,ლაგოდეხი”

ინსპექტორი

საბაჟო-გამშვებიპუნქტი ,, სარფი”

მთავარი ინსპექტორი (ცვლისუფროსი)

2005 - 2006

ინდ. მეწარმე ,,თამაზ გოგიბედაშვილი”   

ბუღალტერი

2003 - 2005

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

რუსული - თავისუფლად