ჩვენ შესახებ

გოჩა მოსაშვილი

მონაცემების დამუშავებისა და ოპტიმიზაციის ანალიტიკოსი

ელ. ფოსტა

G.Mosashvili@mof.ge

განათლება

მიმდინარე აგრარული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა (MASc), საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

მაგისტრანტი

09.2020 - მიმდინარე

MBA in Management - ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

მაგისტრი

09.2018 - 08.2021

ბიზნესის ადმინისტრირება - აგრობიზნესის კონცენტრაცია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

09.2014 – 07.2018

საქმიანობა

მონაცემების დამუშავებისა და ოპტიმიზაციის ანალიტიკოსი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

01.2023 - დღემდე

რეგიონალური სამსახურის პროექტების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

08.2019 - 12.2022

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

11.2018 – 08.2019

პრაქტიკანტი, პროგრამების მართვის სამსახური, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

02.2017 – 08.2017

კვალიფიკაცია

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ემოციური ინტელექტის განვითარება

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სტრესის მართვა და ემოციური სტაბილურობა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, თვითმენეჯმენტი და დროის მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სტრესის მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ფინანსური მოდელირება ექსელში

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრენერთა ტრენინგში - დაზოგვის თამაში

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, მოლაპარაკების წარმოება, არგუმენტირებული მსჯელობა და დარწმუნების უნარ- ჩვევები

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კომპიუტერული პროგრამა Excel (intermediate/advanced)

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრენერთა ტრენინგი

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, პროექტების მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, დროისა და მიზნების მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სტატისტიკა სოციალურ კვლევებში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, ტრენერთა ტრენინგი - მიკრო და მცირე მეწარმეების ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და ფინანსური გადაწყველიტების მიღება

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული