ჩვენ შესახებ

გოჩა მოსაშვილი

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

G.Mosashvili@mof.ge

განათლება

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში

09.2018 -  დღემდე

აგრარული უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება - დამატებითი სპეციალობა ( მაინორი) - ღვინის ბიზნესი

09.2014 – 07.2018

 

საქმიანობა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია  - რეგიონული სამსახური

პროექტების მართვის კოორდინატორი

08.2019 – დღემდე

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია  - პროგრამების მართვის სამსახური

კოორდინატორი

11.2018 – 08.2019 

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

პრაქტიკანტი

02.2017 – 08.2017

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - კარგად