ჩვენ შესახებ

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

K.Enukidze@mof.ge

განათლება

სამართალმცოდნეობა, იურიდიულ-ფსიქოლოგიურ ინსტიტუტი

1993-1998

საქმიანობა

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2014 - დღემდე

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2010

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

2008 - 2010

იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა უფლებების დაცვა, ანტიკორუფციული კავშირი

2004 - 2006

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული

რუსული