ჩვენ შესახებ

მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

M.Berianidze@mof.ge

განათლება

საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასკი - ჟურნალისტიკა

სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

09.2005 - 07.2008

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თბილისის საფინანსო ეკონომიკური კოლეჯი - ეკონომისტი, ბუღალტრული აღრიცხვა, კონტროლი და აუდიტი

 

ბაკალავრი

9.2001 - 07.2005

საქმიანობა

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - საქმისწარმოების კოორდინატორი 

05.2011 - დღემდე

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს  აკადემია -შტატგარეშე მოსამსახურე (საქმისმწარმოებელი),

06.2010 - 12.2011

კავკასუს ონლაინის ბაზაზე არსებული ინტერნეტ ჟურნალი - ჟურნალისტი (სტაჟიორი)

03.2008 - 11.2009

ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენი - სტაჟიორი

02.2005 - 08.2005

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - კარგად