ჩვენ შესახებ

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

O.Okropiridze@mof.ge

განათლება

იურიდიული ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის მაგისტრი

10.2016 - 07.2018

იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ბაკალავრი

09.2011 - 12.2015

საქმიანობა

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

11.2019 - დღემდე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლებრივი სპეციალისტი (იურისტ - კონსულტანტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10.2016 - 09.2018

გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

08.2016 - 10.2016

უფროსი იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ”საქართველოს ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია”

03.2014 - 07.2016

სტაჟიორი, თბილისის მერია - "თბილისელების ადვოკატი”

10.2014 - 04.2015

კვალიფიკაცია

ტრენინგთა ტრენინგი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

საგადასახადო კოდექსი იურისტებისთვის,  სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

სახელმწიფო შესყიდვები, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

,,სამოქალაქო დავების განხილვის თავისებურებანი სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში“, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

,,სამართლებრივი წერა და დასაბუთება (სარჩელის მომზადება და დასაბუთება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)“, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

იურიდიული კლინიკების როლი და მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებლებში, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ენები

ქართული

ინგლისური

გერმანული

რუსული