ჩვენ შესახებ

რუსუდან დობაძიშვილი

რეგიონული სამსახურის პროექტების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

R.Dobadzishvili@mof.ge

განათლება

სოციალური ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (SEU)

მაგისტრანტი

2022 - დღემდე

ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია

ბაკალავრი

2005 - 2010

საქმიანობა

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

09.2019 - დღემდე

პედაგოგი, ბრიტანული ცენტრის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლა

2011 - 2019

კვალიფიკაცია

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრენერთა ტრენინგი

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, თვითმენეჯმენტი და დროის მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სტრესის მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კომპიუტერული პროგრამა Excel

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ადამიანის როლი ორგანიზაციული კულტურის განვითარებაში

 

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული