ჩვენ შესახებ

სალომე ღლონტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ელ. ფოსტა

s.ghlonti@mof.ge

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

უმაღლესი განათლება

09.1996 - 07.2001

საქმიანობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

05.2012 - დღემდე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

05.2012 - 03.2014

მარკეტინგის მენეჯერი, შ.პ.ს. ტელეკომპანია საქართველო

08.2009 - 10.2010

სპეციალისტი, საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ

04.2007 - 06.2008

კვალიფიკაცია

 ანგარიშების წერა, საქმიანი კომუნიკაცია და კორესპონდენცია,  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

გაყიდვების თანამედროვე მეთოდები, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

კომპიუტერული დიზაინის პროგრამები, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ლიდერობა და მართვა, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

მედია კომუნიკაციის მენეჯმენტი, ჯიპა

მენეჯერული შესაძლებლობების განვითარება, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

პროექტების მართვა, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

კომპიუტერული უნარ-ჩვევების განვითარება, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ტრეინერთა ტრეინინგი-ტრეინინგის დადეგმვა და განხორციელება, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ინგლისურის კურსი, ჰამსთედის ინგლისური სკოლა, ლონდონი

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული