ჩვენ შესახებ

თამთა ყაველაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ელ. ფოსტა

T.Kavelashvili@mof.ge

კვალიფიკაცია

GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი

09.2016 - 06.2018

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (Alma - Mater) 

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

09.2012 - 06.2016

საქმიანობა

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერის მ/შ

11.2018 - დღემდე

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შტატგარეშე თანამშრომელი

09.2017 - 11.2018

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

პრაქტიკანტი

02.2017 - 07.2017

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - თავისუფლად

რუსული - კარგად