ჩვენ შესახებ

თამთა ყაველაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ელ. ფოსტა

T.Kavelashvili@mof.ge

განათლება

საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი, GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

09.2016 - 06.2018

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (Alma - Mater)

09.2012 - 06.2016

საქმიანობა

შტატგარეშე თანამშრომელი - სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი, სსიპ  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2021 - დღემდე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერის მ/შ, სსიპ  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

11.2018 - 2020

შტატგარეშე თანამშრომელი, სსიპ  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

09.2017 - 11.2018

პრაქტიკანტი, სსიპ  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

02.2017 - 07.2017

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული

ინგლისური