ჩვენ შესახებ

თათია ბერიანიძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

T.Berianidze@mof.ge

განათლება

სამართალმცოდნეობი ფაკულტეტი, თბილისის საფინანსო-იურიდიული აკადემია

ბაკალავრი

2003 - 2007

საქმიანობა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2014 - დღემდე

უცხოური წარმომადგენლობა საქართველოში: სემექს-ჯორჯია, ტრანსპორტის მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ჯგუფის ოპერატორი

05.2012 - 10.2012

ფასების რეგისტრატორი, საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახური

01.2008 - 08.2011

თარჯიმან-რეფერენტი, შპს ულტრამედია

01.2006 - 03.2007

კვალიფიკაცია

ემოციური ინტელექტის მართვა, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

სტრესის მართვა და ემოციური სტაბილურობა, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ლიდერობა და კომუნიკაცია, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული