ჩვენ შესახებ

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ელ. ფოსტა

kh.zakariadze@mof.ge

განათლება

ინგლისური ენის ფილოლოგიის მაგისტრი, ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენეთა და კულტურათა სახელმწიფო უნივერისტეტი

1994 - 1999

საქმიანობა

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, სსიპ ფინანსთა სამინიტროს აკადემია

2020 - დღემდე

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინიტროს აკადემია

2014 - 2020

სამხედრო თარჯიმანი, წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა „KBR”

2006 - 2007

მდივან-რეფერენტი, შ.პ.ს. „ერთობა“

2006-2007

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული