ჩვენ შესახებ

მაცო ლომაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

m.lomashvili@mof.ge

განათლება

 ციფრული პროექტების მართვის კურსი, ციფრული ინდისტრიის აკადემია

2022

ბიზნესის სკოლა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები მაგისტრის ხარისხი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019-2021

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი ხელოვნების მენეჯმენტი ბაკალავრის ხარისხი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქმიანობა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2023-დღემდე

დამფუძნებელი, სტარტაპი - “აი” 

2022

კომუნიკაციების მენეჯერი, ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისი

 2018-2021

ბანაკის ლიდერების ტრენერი, სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

2018

აბონენტთა მომსახურებისა და გაყიდვების უფროსი სპეციალისტი, ბილაინი

2015-2018 

კვალიფიკაცია

ენები

ინგლისური

რუსული