ჩვენ შესახებ

მარიამ ვარდოშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

M.Vardoshvili@mof.ge

განათლება

სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსისტეტი (Iliauni)

ბაკალავრი

2012 - 2017

სტრატეგიული კომუნიკაცია, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი (Cu)

მაგისტრი

2018 - 2021

საქმიანობა

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

01.2023 - დღემდე

პროფესიული განვითარების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

07.2019 - 12.2022

სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

03.2019 - 07.2019

სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი, წარმატებულ სტუდენტთა სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10.2017- 04.2018

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული

ინგლისური

გერმანული