ჩვენ შესახებ

მარიამ ვარდოშვილი

ტესტირებებისა და შეფასებების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

M.Vardoshvili@mof.ge

განათლება

კავკასიის უნივერსიტეტი - სტრატეგიული კომუნიკაცია

მაგისტრატურა

 

2018 -დღემდე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, სოციალური მეცნიერებები -სოციოლოგია.

ბაკალავრი

 

2012-2016

 

საქმიანობა

სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ტესტირებებისა და შეფასებების კოორდინატორი

03.2019- დღემდე

სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შტატგარეშე თანამშრომელი

10.2018-03.2019

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პრაქტიკანტი

02.2017-08.2017

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - კარგად

გერმანული - საშუალოდ