ჩვენ შესახებ

ნინო ქირია

საქმისწარმოების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

n.kiria@mof.ge

განათლება

ბიზნესის ფაკულტეტი ბაკალავრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

09.2007 - 05.2011

საქმიანობა

საქმისწარმოების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2023 - დღემდე

მინისტრის მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

01.2018 - 2023

ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის თანაშემწე;მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის თანაშემწე;მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის თანაშემწე;მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის, მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, ფინანსთა სამინისტრო

06.2011 - 01.2018

კვალიფიკაცია

სს ბანკი რესპუბლიკას, ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ტრენინგ ცენტრი, 03.2011-03.2011, ძირითადი საბანკო პროდუკტები; კლიენტის მომსახურება

ბიზნეს ტრენინგების ასოციაცია, 06.2010-06.2010, მოდერაციისა და პრეზენტაციის ტექნიკა

ბიზნეს ტრენინგების ასოციაცია, 05.2010-06.2010, პროექტის მენეჯმენტი

ბიზნეს ტრენინგების ასოციაცია, 03.2010-04.2010, საბანკო საქმე

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული