ჩვენ შესახებ

თამარ პირტახია

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

T.Pirakhia@mof.ge

განათლება

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკისა და ბიზნესის ბაკალავრი

10.2008 - 07.2013

 

 

საქმიანობა

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - პროექტების მართვის კოორდინატორი

11.2013 წლიდან დღემდე

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - სასწავლო პროცესების მართვის სამსახური,

პრაქტიკანტი

10.2013 - 12.2013 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი - კადრების ინსპექტორი

04.2011 - 01.2013

 

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - თავისუფლად

რუსული - თავისუფლად