ჩვენ შესახებ

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

ელ. ფოსტა

V.Kvachantiradze@mof.ge

განათლება

ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

2001 - 2004

საქმიანობა

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2023 - დღემდე

ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2021 - 2022

სასწავლო პროცესების კოორდინატორი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2016 - 2021 

საკრედიტო ბარათების დამტკიცების ოფიცერი, ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

2014 - 2015

მიკრო და მცირე ბიზნესის დაფინანსების ოფიცერი, ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

2012 - 2014

საცალო მომსახურების ოფიცერი, ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

2009 - 2012

მოლარე ოპერატორი, ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

2005 - 2009 

ყოველთვიური ჟურნალის რედაქტორი (სტაჟიორი), საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა პოზიცია

2004 - 2005

კვალიფიკაცია

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - პროფესიული წერა, საქმიანი კომუნიკაცია;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - სტატისტიკა სოციალურ კვლევებში, ანალიზი;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - MS Excel;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - პრეზენტაციის ჩატარების ტექნიკები;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - ლიდერობა და მართვა;

ფინანსთა სამინისტორს აკადემია - ეფექტური კომუნიკაცია;

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი - F1, F2, F3;

British Council - ინგლისური ენის კურსები Pre-advanced;

ACC Account –  ბუღალტრული აღრიცხვა;

ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი – ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა;

ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი – კლიენტთა მომსახურების ტრენინგი;

საქართველოს ეროვნული ბანკი – ტრენინგი ყალბი ფულის გამოვლენაში;

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული