რას გთავაზობთ

დებატები

შეასწავლოს მსმენელს არგუმენტის და საუბრის სტრუქტურის ჩამოყალიბება, ოპონენტის დამარცხებისთვის აუცილებელი უნარები, საკუთარი და ოპონენტის ემოციების მართვა, ოპონირების სტრატეგიები

  • მსმენელის და გარემოს შესწავლა, საუბრის სტრუქტურა: შესავალი, სხეული და დასკვნა
  • ლოგოსი - საუბრის შინაარსობრივი ნაწილის გამართვა, პათოსი _ ემოციის გამოწვევის ხელოვნება, პათოსი _ დამაჯერებლობის ამაღლება
  • საუბრის მანერა და სხეულის ენა
  • ოპონირების სტრატეგიები, გამარჯვების ან კონსენსუსის მიღწევის გზები, მოკლე დროში საუბრის ეფექტიანობის ამაღლების მეთოდები
  • საშუალო და მაღალი მენეჯერული რგოლის მოხელეები
  • პოლიტიკოსები