რას გთავაზობთ

ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი და მიღებული შედეგების საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება

პროგრამის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ ინვენტარიზაციის ჩატარების წესს და მისი შედეგების საგადასახადო აღრიცხვას

  • საინვენტარიზაციო კომისია
  • საქონლის ფაქტიური აღრიცხვა
  • საქონლის საბუღალტრო (სააღრიცხვო) ნაშთის დაგენა
  • საქონლის ურთიერთშედარებები და შედეგების გამოყვანა
  • ინვენტარიზაციის შედეგების საგადასახადო ანგარიშგება

 

  • მოქმედი და დამწყები ბუღალტერები
  • ფინანსისტები
  • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი