რას გთავაზობთ

მოლაპარაკების წარმოება, არგუმენტირებული მსჯელობა და დარწმუნების უნარ- ჩვევები

აღნიშნული კურსი არ არის ხელმისაწვდომი

კურსის მიზანია, შეასწავლოს მსმენელს არგუმენტის და საუბრის სტრუქტურის ჩამოყალიბება, დამარწმუნებელი საუბრის ელემენტები და სტრატეგიები, მოლაპარაკების  წარმატებით დასრულება რთულ გარემოში, სხვადასხვა ტიპის მსმენელზე მორგების უნარები

  • მსმენელის და გარემოს შესწავლა, საუბრის სტრუქტურა: შესავალი, სხეული და დასკვნა
  • ლოგოსი _ საუბრის შინაარსობრივი ნაწილის გამართვა, პათოსი _ ემოციის გამოწვევის ხელოვნება, პათოსი _ დამაჯერებლობის ამაღლება
  • საუბრის მანერა და სხეულის ენა
  • სხვადასხვა ტიპის მსმენელის დარწმუნები სტრატეგიები
  • მცირე ჯგუფში მუშაობის პრინციპი, ერთი-ერთზე მოლაპარაკება
  • საშუალო და მაღალი მენეჯერული რგოლის მოხელეები
  • პირები, რომლებიც მართავენ საქმიან შეხვედრებს