ჩვენ შესახებ

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

• ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით


განათლება:

უმღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი