ჩვენ შესახებ

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა; ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი; მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით.

 


განათლება:

უმღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი