ჩვენ შესახებ

ფიქრია თათარაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა.


განათლება:

უმაღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი