ჩვენ შესახებ

კახა ურიადმყოფელი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები საჯარო სამსახურებში; სამართლებრივი წერა.


განათლება:

სამართლის დოქტორი.სამუშაო გამოცდილება:

02/2011 წლიდან – დღემდე : ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით და სამოქალაქო განათლებაში) 10/2011 წლიდან – დღემდე : საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლვევის ფონდი (პერიოდული ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით) 04/2014 წლიდან – დღემდე : სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი (პერიოდულად პროექტების მენეჯერი (საქართველოში სამოქალაქო განათლების სწავლების გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით)) 09/2014 წლიდან – დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი (პერიოდული ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით) 09/2014 წლიდან – დღემდე : ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორი (ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით) 02/2015 წლიდან – დღემდე : საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი (ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით)