ჩვენ შესახებ

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

• ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით) • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)


განათლება:

უმაღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი