ჩვენ შესახებ

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

• საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)


განათლება:

საჯარო მმართველობა (დოქტორანტურა) კერძო სამართალი (მაგისტრი) ბიზნესი და მართვა (ბაკალავრი) .სამუშაო გამოცდილება:

10/2014 წლიდან – დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი 02/2018 წლიდან – დღემდე : შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი (გასვლითი საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს უფროსის მოადგილე)