ჩვენ შესახებ

ლელა ყურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით.


განათლება:

დოქტორანტი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა ბიზნესის მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, აღრიცხვა, ანალიზი, აუდიტის სპეციალობით.სამუშაო გამოცდილება:

2009 - დღემდე : სახაზინო სამსახურის, ანგარიშგებისა და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის, აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი 2012 -დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი