ჩვენ შესახებ

ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა; სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში; სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში.


განათლება:

უმაღლესი - ინჟინერ ეკნომოისტი.სამუშაო გამოცდილება:

10/2014 - დღემდე : საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი