ჩვენ შესახებ

ეთერ ჩაჩანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/
  • ცვლილებების მართვა (როგორ დავნერგოთ ცვლილებები ორგანიზაციაში)
  • საჯარო დაწესებულებების სტრატეგიული მართვა და პროცესების ოპტიმიზაცია
  • კომუნიკაციის როლი მართვაში
  • დელეგირება და უკუკავშირი
  • ორგანიზაციული კონფლიქტების რეგულირება საჯარო სამსახურებში
  • გუნდის მართვის პრინციპები
  • სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კონფლიქტების მართვა თვითმენეჯმენტი და თვითმოტივაცია, თვითანალიზისა და თვითრეფლექსიის ინსტრუმენტები
  • დროის და პრიორიტეტების მართვა


განათლება:

უმაღლესი, ზაარლანდის უნივერსიტეტის (გერმანია) მაგისტრი, მიმართულება: სამართალი, პოლიტოლოგია, ლიტერატურათმცოდნეობა (2002წ.).სამუშაო გამოცდილება:

GIZ-ის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული ფონდის დირექტორის მოადგილე, სერტიფიცირებული ტრენერი.