ჩვენ შესახებ

მაია ხოსიტაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

ემოციური ინტელექტის განვითარება; პროფესიული სტრესის მართვა.


განათლება:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მაგისტრი და პიროვნების ფსიქოლოგიის ბაკალავრი. ფსიქოლოგიის დოქტორობის კანდიდატი..სამუშაო გამოცდილება:

საგანმანალთებლო და სამეცნიერო საქმიანობა, როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი-თანამშრომელი (ასისტენტ მკვლევარი).