რას გთავაზობთ

Ms. Excel - დონე Beginner; Intermediate;

კურსის მიზანია, კომპიუტერული პროგრამა Excel - ის შესწავლა და პრაქტიკაში გამოყენება

დონე  I

 • ფორმატირება
 • ფილტრი და სორტირება
 • ძებნა და ჩანაცვლება
 • პირობიანი ფორმატირება
 • მათემატიკა
 • Data Tools
 • მარტივი ფორმულები
 • სხვადასხვა საკითხები

დონე II

 • მათემატიკური ფორმულები
 • ძებნის ფორმულები
 • ლოგიკური ფორმულები
 • ტექსტური ფორმულები
 • შემთხვევების ანალიზი
 • სხვადასხვა საკითხები

 

 • ნებისმიერი პირი, რომელსაც სჭირდება EXCEL-ის პროგრამაში მუშაობა