რას გთავაზობთ

ემოციური ინტელექტის განვითარება

კურსის მიზანია, ემოციური ინტელექტის, ემოციების მოქმედების მექანიზმის, მისი მართვის ტექნიკების გაცნობა და ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარება

  • შესავალი: ემოციური ინტელექტის თეორია და პრაქტიკა
  • ემოციების ფსიქოლოგია და მოქმედების მექანიზმი
  • ემოციური კომპეტენტურობის ჩარჩო
  • ემოციების გამოხატვა და ემოციური კომუნიკაცია
  • თვითშეფასების მართვა და თავდაჯერებულობა
  • თვითრეგულაცია და ემოციების მართვა
  • სტრესმედეგობა (რეზილიენსი)
  • თვითმოტივაცია და ემოციური ჰიგიენა

 

  • ნებისმიერი პირი, რომელიც დაინტერესებულია ემოციური განათლებითა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებით.